Over de SoCM

De SoCM

Als Samenwerkende Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (SoCM) regio Eindhoven werken we onderling goed samen en leveren preventieve en curatieve zorg van hoogwaardige kwaliteit.

Wij streven naar bekendheid van het vak/de specifieke functie van oefentherapeut (als houding- en bewegingsspecialist) en het professionaliseren van het beroep.

We spelen in op (regionale) ontwikkelingen. 

Nauwe samenwerking vindt niet alleen tussen de deelnemende oefentherapeuten onderling plaats maar ook met andere zorgverleners in de eerste en tweede lijn in de regio Eindhoven.


© 2016 SoCM. Alle rechten voorbehouden                                                                                                          Disclaimer